# پایان_نامه_رشته_مدیریت

پایان نامه بررسی مدل مناسب جهت انتخاب تامین کنندگان و پیمانکاران جزء در مدیریت ت

پایان نامه بررسی مدل مناسب جهت انتخاب تامین کنندگان و پیمانکاران جزء در مدیریت تدارکات دانلود پایان نامه رشته مدیریت با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

پایان نامه بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان

پایان نامه بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید