# رشته_مدیریت

پایان نامه بررسی مدل مناسب جهت انتخاب تامین کنندگان و پیمانکاران جزء در مدیریت ت

پایان نامه بررسی مدل مناسب جهت انتخاب تامین کنندگان و پیمانکاران جزء در مدیریت تدارکات دانلود پایان نامه رشته مدیریت با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

پایان نامه بخش بندی مشتریان بانک ملت و تعیین استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری

پایان نامه بخش بندی مشتریان بانک ملت و تعیین استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری در هر بخش دانلود پایان نامه کارشناسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید