پرسشنامه استاندارد سنجش رضایت شغلی (JDI)

پرسشنامه استاندارد سنجش رضایت شغلی (JDI)

پرسشنامه-استاندارد-سنجش-رضایت-شغلی-(jdi)

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش رضایت شغلی (JDI)، در قالب فایل word و در حجم 5 صفحه، شامل 72 گویه، همراه با نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج. این فایل مبتنی بر 5 بعد کار، سرپرست، همکار، پرداخت و ارتقا می باشد. این فایل به همراه نحوه تکمیل و تفسیر امتیازات ارائه می گردد.

قیمت:3,500 توماندانلود فایل

/ 0 نظر / 8 بازدید