پایان نامه بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان

پایان نامه بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان

پایان-نامه-بررسی-تاثیر-استقرار-سیستم-مدیریت-کیفیت-جامع-بر-مدیریت-شکایات-مشتریان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانک های دولتی، در قالب فایل pdf و در حجم 170 صفحه. جامعه مورد بررسی، کارکنان بانک های دولتی شهرستان سنندج می باشد که با استفاده از فرمول کوکران ...

قیمت:17,000 توماندانلود فایل

/ 0 نظر / 8 بازدید