آموزش نرم افزار ایویوز (Eviews)

آموزش نرم افزار ایویوز (Eviews)

آموزش-نرم-افزار-ایویوز-(eviews)

دانلود فایل آموزشی نرم افزار ایویوز (eviews)، در قالب فایلpdf، و به زبانی ساده و شیوا. نرم افزار eviews از معروفترین نرم افزارهای اقتصادسنجی محسوب می شود که برای تجزیه و تحلیل داده های آماری مورد استفاده فراوان قرار می گیرد ...

قیمت:3,800 توماندانلود فایل

/ 0 نظر / 5 بازدید